• 090 492 8088
  • 090 486 5533
  • 094 336 5533
  • 097 213 5533
  • support@oreentravel.com

Du lịch Ấn Độ - Nepal

TOUR CHÂU ÂU 4 NƯỚC 8 NGÀY: PHÁP– BỈ - HÀ LAN – ĐỨC (Mùng 3 Tết Âm)      49.900.000 VNĐ NEW

TOUR CHÂU ÂU 4 NƯỚC 8 NGÀY: PHÁP– BỈ - HÀ LAN – ĐỨC (Mùng 3 Tết Âm)     

Hàng không: QatarAirways Hướng dẫn viên: Tiếng Việt Code Tour: OREU08

Code: OREU08

Khởi Hành: 27/01/2020 (Mùng 3 Tết Âm)

Phương tiện: QatarAirways

HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI ẤN ĐỘ - NEPAL 10N9Đ 2019 (ORAND01) 34.500.000 VNĐ NEW

HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI ẤN ĐỘ - NEPAL 10N9Đ 2019 (ORAND01)

HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI ẤN ĐỘ - NEPAL 10N9Đ 2019 (ORAND01)

Khởi Hành: 24/9, 14/10, 14/11, 24/12

Phương tiện: Liên Hệ