• 090 492 8088
  • 090 486 5533
  • 094 336 5533
  • 097 213 5533
  • support@oreentravel.com

Du lịch Châu Mỹ

Du lịch Canada: Toàn tuyến Đông Tây Canada 69.900.000 VNĐ

Du lịch Canada: Toàn tuyến Đông Tây Canada

<p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Thời gian: 9 Ngày / 8 đêm</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Phương tiện: Eva Airline</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Khởi hành: (dự kiến: 09/04 và 06/05)</span></p>

Khởi Hành: Liên Hệ

Phương tiện: Liên Hệ

Du lịch Mỹ: Liên tuyến Đông Tây Hoa Kỳ 66.900.000 VNĐ

Du lịch Mỹ: Liên tuyến Đông Tây Hoa Kỳ

Thời gian: 10 Ngày 9 đêm Phương tiện: Eva Airline

Khởi Hành: Liên Hệ

Phương tiện: Liên Hệ