• 090 492 8088
  • 090 486 5533
  • 094 336 5533
  • 097 213 5533
  • support@oreentravel.com

Du lịch Châu Phi

AI CẬP – VÙNG  ĐẤT CỦA PHARAOH  CAIRO – ASWAN – NILE CRUISE – LUXOR – HURGHADA 9N8Đ 2019 (ORAIC01) 53.900.000 VNĐ NEW

AI CẬP – VÙNG  ĐẤT CỦA PHARAOH CAIRO – ASWAN – NILE CRUISE – LUXOR – HURGHADA 9N8Đ 2019 (ORAIC01)

AI CẬP – VÙNG  ĐẤT CỦA PHARAOH CAIRO – ASWAN – NILE CRUISE – LUXOR – HURGHADA 9N8Đ 2019 (ORAIC01)

Khởi Hành: 21/11, 27/12

Phương tiện: máy bay, ô tô

DU LỊCH NAM PHI JOHANNESBURG – PRETORIA - SUN CITY - CAPE TOWN (ORNP1) 60.900.000 VNĐ NEW

DU LỊCH NAM PHI JOHANNESBURG – PRETORIA - SUN CITY - CAPE TOWN (ORNP1)

DU LỊCH NAM PHI JOHANNESBURG – PRETORIA - SUN CITY - CAPE TOWN (ORNP1)

Code: ORNP01

Khởi Hành: 26/01/2020

Phương tiện: Qatar Airway

Du lịch Nam Phi: Khám phá vùng đất kim cương 49.500.000 VNĐ

Du lịch Nam Phi: Khám phá vùng đất kim cương

<p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Thời gian: 8 Ngày / 7 Đêm</span><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Phương tiện: Hàng không</span><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Khởi hành: 27/5/2017</span><br data-mce-bogus="1"></p>

Khởi Hành: Liên Hệ

Phương tiện: Liên Hệ

Du lịch Nam Phi: Khám phá vùng đất kim cương Johannesburg - Pretoria - Sun City - Cape Town 49.500.000 VNĐ

Du lịch Nam Phi: Khám phá vùng đất kim cương Johannesburg - Pretoria - Sun City - Cape Town

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 102, 0);" data-mce-style="color: #ff6600;">Thời gian: 8 Ngày / 7 Đêm </span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 102, 0);" data-mce-style="color: #ff6600;">Phương tiện: Máy bay. ô tô</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 102, 0);" data-mce-style="color: #ff6600;">Khởi hành: 28/10/2017</span></p>

Khởi Hành: Liên Hệ

Phương tiện: Liên Hệ