• 090 492 8088
  • 090 486 5533
  • 094 336 5533
  • 097 213 5533
  • support@oreentravel.com

Du lịch Doha Qatar

KHÁM PHÁ DOHA QATAR - MIỀN Ả RẬP KÌ BÍ  DOHA - ĐẢO BANANA - SA MẠC MESAIEED 5N4Đ 2019 (ORDOHA01) 24.900.000 VNĐ NEW

KHÁM PHÁ DOHA QATAR - MIỀN Ả RẬP KÌ BÍ DOHA - ĐẢO BANANA - SA MẠC MESAIEED 5N4Đ 2019 (ORDOHA01)

KHÁM PHÁ DOHA QATAR - MIỀN Ả RẬP KÌ BÍ DOHA - ĐẢO BANANA - SA MẠC MESAIEED 5N4Đ 2019 (ORDOHA01)

Khởi Hành: 27/9 11/10 8; 5/12; 24/2; 10,20,27/3; 8/526, 27/1 (Tết âm lịch)

Phương tiện: Liên Hệ